Hidden Gem Hotel, Cafe dan Bakery dalam Satu Bangunan