“Rasa Nusantara – Rempah Noesantara” All You Can Eat Ramadhan Buffet yang diadakan ARTOTEL Gajahmada Semarang