Tugu Jogja Tak Hanya Sekedar Landmark Kota Yogyakarta, Cek Fakta Nya!